Đánh giá phát triển trí tuệ của trẻ

Những năm đầu đời là "CƠ HỘI VÀNG" để não bé phát triển hoàn thiện về cấu trúc và chức năng. Đây là giai đoạn phát triển nhanh nhất về khối lượng và cấu trúc não bộ. Các chức năng quan trọng của não bộ cũng phát triển nhanh nhất trong giai đoạn này.

Đánh giá trí tuệ sớm cho trẻ là cần thiết để có những định hướng đúng trong việc nuôi dưỡng trẻ - giúp não bộ phát triển tối đa trong giai đoạn "CƠ HỘI VÀNG" của trẻ.

Với công cụ Đánh giá phát triển trí tuệ của trẻ, sẽ giúp ba mẹ có thể thông qua việc quan sát để tự đánh giá sự phát triển trí tuệ của bé theo từng giai đoạn tuổi.

ĐÁNH GIÁ NGAY